Capitolul educație și formare continuă este o prioritate a Hospices of Hope Moldova. Astfel, pe data de 27 martie a.c. a fost organizat un program de instruire pentru echipele interdisciplinare, care a fost condus de Prof. Dr. Daniela Moșoiu - director de educație și dezvoltare, de la organizația parteneră, Casa Speranței România. Dna Dr. Prof. Dr. D. Moșoiu este un specialist cheie în domeniul paliației, care a stat la baza construirii Casa Speranței România și care a susținut de-a lungul anilor dezvoltarea conceptului de paliație și în Republica Moldova.

În contextul lansării a serviciilor de îngrijire la domiciliu în raza mun. Chișinău, precum și în ideea de a susține cunoștințele echipelor interdsciplinare din alte localități, tematica instruirii a inclus o serie de teme clinice, precum comunicarea diagnosticului, managementul durerii, asistența psihologică în paliație, arderea profesională și al îngrijitorului, ș.a.

Dorim să aducem sincere mulțumiri colegilor de la Casa Speranței România, în special dnei Doctor Daniela Moșoiu pentru dedicație și efortul de a susține echipa extinsă a Hospices of Hope Moldova în efortul de perfecționare a cunoștințelor, astfel încât să asigurăm grija cât mai bună și eficientă față de beneficiarii noștri.

Vă invităm să ne contactați pentru a afla despre modalitățile de susținere a activității Hospices of Hope Moldova în efortul de a asigura respectul la unul din drepturile fundamentale ale omului – o viață demnă și fără durere, pentru pacienții noștri.